Публічна оферта

Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/.

Продавець, який налаштований здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/ і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://vapehydra.in.ua/, приймають умови цього Договору про наступне .

1. Загальні положення

1.1.Договорние відносини між продавцем та покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/ у відповідному розділі кнопки «Оформити замовлення» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавству, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2.Договор публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісний Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3.Настоящій Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Оформити замовлення», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4.Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. Терміни

2.1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://vapehydra.in.ua/ і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб- сайті https://vapehydra.in.ua/, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

2.2. «Акцепт» - - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://vapehydra.in.ua/, шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.

2.3. «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://vapehydra.in.ua/ розміщено пропозицію продавця.

2.4. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://vapehydra.in.ua/ і мають намір придбати той чи інший Товар.

2.5. «Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/ мають намір його продати.

2.6. «Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://vapehydra.in.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, адреси продавцю.

2.7. «Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

2.8. «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити товар і сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. Права і обов'язки продавця

4.1. Продавець зобов'язаний:

4.1.1. Виконувати умови цього Договору
4.1.2. Виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
4.1.3. Передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/, оформленим замовленням і умов цього Договору;
4.1.4. Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;
4.1.5. Повідомити покупця про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.

4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець: "ФОП" Крижевський Владислав Сергійович
Розрахунковий рахунок: 26000053161099
МФО: 321842
ЕДРПОУ: 3479902595

5. Права і обов'язки покупця

5.1. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Веб-сайті https://vapehydra.in.ua/;
при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/;
вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
Умови доставки товарів

5.3. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/.

5.4. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, виконуваної іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

5.5. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаро-транспортної накладної, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченому Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.

5.6. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару по необґрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, відправленого на e-mail: info@vapehydra.in.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати по контактними даними в розділі Контакти.

6. Надання інформації Клієнтом

6.1. При реєстрації на Сайті Клієнт надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, По батькові, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Сайту.

6.2. При оформленні замовлення Клієнт може надавати таку інформацію: Прізвище, Ім'я, По батькові, адреса для доставки замовлень, номер контактного телефону.

6.3. Надаючи свої персональні дані при авторизації / реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Клієнтом, продажу їм товарів і надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт і послуг.

6.4. Клієнт має право отримати інформацію, що стосується обробки його персональних даних (в тому числі про способи і цілі обробки, про осіб, які мають доступ до його персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані).

7. Використання інформації, наданої Клієнтом і одержуваної Продавцем

7.1. Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом всього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:

7.1.1. реєстрації / авторизації Клієнта на Сайті;

7.1.2. обробки замовлень Клієнта і виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;

7.1.3. здійснення діяльності з просування товарів та послуг;

7.1.4. аналізу купівельних особливостей Клієнта і надання персональних рекомендацій.

8. Надання та передача інформації, отриманої Продавцем

8.1. Продавець зобов'язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом і тільки в рамках договорів.
8.2. Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами законодавства України.
8.3. Продавець має право використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
8.4. Продавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Сайту VAPE HYDRA і відомості про те, за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.
8.5. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті в загальнодоступній формі.
8.6. Продавець при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

9. Гарантія та повернення

9.1. Виконання гарантійних зобов'язань Інтернет-магазином VAPE HYDRA відбувається тільки при дотриманні споживачем всіх правил, інструкцій і вимог компанії-виробника. Перед тим, як почати використання продукції, уважно ознайомтеся з доданою виробником інструкцією щоб уникнути поломок, травм та інших негативних наслідків. У процесі користування електронними сигаретами дотримуйтеся всіх правил і рекомендацій, зазначених виробником в інструкції.

10. Які товари можна повернути?

10.1. Ви можете повернути в магазин товар якщо він не використовувався і збережено в тому вигляді, якому ви його купували. Повернення можливе протягом 14днів з моменту придбання товару. На товарі повинні бути присутніми всі пломби, ярлики та інші характерні властивості товару при яких зберігся його товарний вигляд в тому числі упаковка і супровідної документації. Якщо дані умови дотримані, ми без проблем повернемо або обміняємо ваш товар.

11. До поверненню та обміну допускаються:

11.1. Всі моделі зарядних пристроїв
11.2. Всі види батарейних модов
11.3. Всі види Атомайзери, кліромайзеров, дріпок

12. На які товари поширюється гарантія?

12.1. Ви можете повернути в магазин товар якщо він не використовувався і збережено в тому вигляді, якому ви його купували. Повернення можливе протягом 14днів з моменту придбання товару. На товарі повинні бути присутніми всі пломби, ярлики та інші характерні властивості товару при яких зберігся його товарний вигляд в тому числі упаковка і супровідної документації. Якщо дані умови дотримані, ми без проблем повернемо або обміняємо ваш товар.

13. Гарантія поширюється:

13.1. На всі представлені моделі зарядних пристроїв (1 місяць з моменту отримання товару);
13.2. На всі види батарейних модов (1 місяць з моменту отримання товару);
13.3. На всі моделі Атомайзери, кліромайзеров і картомайзера, дріпок поширюється гарантія працездатності на момент придбання.

14. Гарантія не поширюється:

14.1. На змінні картриджі і випарні елементи;
14.2. На представлені на сайті рідини для електронних сигарет;
14.3. На всі види аксесуарів (чохли, кейси та інше).
14.4. На акумулятори;
14.5. На ароматизатори, основи для паріння, нікотин і інші компоненти для самозамеса

15. Гарантія визнається недійсною в наступних випадках:

15.1. Механічні пошкодження продукції;
15.2. У разі здійснення самостійного розбирання і спроби ремонту елементів електронної сигарети в ситуації, коли це не передбачено інструкцією по експлуатації;
15.3. Поломки і втрати функціональності виробу, які виникли в результаті неправильного підключення до мережі електроживлення, несправностей мережі, використання некомплектних зарядних пристроїв, а також При використанні придбаної продукції не за призначенням;
15.4. При наявності механічний пошкоджень, викликаних попаданням в корпус вироби різних рідин або сторонніх предметів.

16. Порядок здійснення гарантійної заміни або ремонту:

16.1. У разі часткової втрати функціональності або виходу з ладу придбаних виробів, на які поширюється зазначені гарантійні зобов'язання, ви можете написати нам електронного листа на адресу info@vapehydra.in.ua або зв'язатися з одним з наших менеджерів по телефону +38 (067) 993- 95-21, детально описати причину поломки і необхідні обставини, після чого ми ухвалимо рішення про заміну або ремонті вироби.

17. Відповідальність сторін за вирішення спорів

17.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

17.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

17.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.


17.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. 

17.5. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання н астоящем Договору.

17.6. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

17.7. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

17.8. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

17.9. Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

18. Інші умови договору

18.1. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).

18.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://vapehydra.in.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях , в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, ро зигриші або будь-який інший інформації про діяльність Веб-сайту https://vapehydra.in.ua/. 

18.3. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

18.4. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

18.5. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

18.6. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.